Armee tööle võetud ametikirjeldused

Tööjõu põhikirjeldus

Märkus. See ei ole algtaseme töö.

Juhendab, juhendab ja juhib SF-i tegevustes vanemtöötajana. Rongid ja oskused kõigi erivägedega seotud peamiste ülesannete täitmiseks. Teostab haldus-, operatiiv- ja koolitusülesandeid ülesannete täitmisel, ametliku arenguabi läbiviimisel missiooni ettevalmistamisel (isoleerimine) ja tegevuse ajal. Teostab ühist, kombineeritud ja koalitsiooni planeerimist ja juhib tegevusi kõrgema peakorteri, suurte käskude ja ühiste käskude jaoks.

Teostab kõrgemate juhtide, personali ja koolitusülesandeid erivägedes.

Koolitusinfo

Ei ole

ASVAB vajalik punktisumma : pole saadaval

Turvalisus : saladus

Tugevus Nõuded: N / A

Füüsilise profiili nõue: 111221

Muud nõuded

Sarnased tsiviilisikud okupatsioonid

MOS 18Z ei ole otseselt samaväärne tsiviilkasutusega. Siiski kasutavad järgmised tsiviiloskused oskusi, mis on välja töötatud MOS 18Z koolituse ja kogemuste abil.