Armee kaasatud tööülesannete kirjeldused ja kvalifikatsioonifaktorid

Armee halduspersonal (42L) Töö kirjeldus

Märkus. Armee kõrvaldas selle MOS 2006. aasta juulis. Allpool esitatud teavet säilitatakse siin ainult ajaloolistel eesmärkidel.

Peamised ülesanded

Administratiiv spetsialist teostab järelevalvet või täidab administratiivseid, kantselei- ja kirjutamisülesandeid. MOS 42L-i kohustused igal oskuste tasemel on järgmised:

Füüsilised nõuded reiting ja kvalifikatsioon MOS esmakordseks määramiseks . Haldustöötajatel peavad olema järgmised kvalifikatsioonid:

c. Täiendavad oskuste identifikaatorid

Informatsioon on saadud relvajälgede salvestisest 611-21