Kui palju eluasemetoetust reservi saavad?

Küsimus: Kui palju saab eluasemetoetust liikmetele?

Vastus: See sõltub sellest, kui kaua te aktiivsel töökohal jääb.

Seaduse kohaselt saab ülalpidamisel olev üleriigilise kaitse või reservi liige, kellel on ülalpeetavad, 140 päeva või kauem aktiivseks tööülesanneteks, siis saab ta kogu eluasemetoetuse määra (sama määra, mis töötavad aktiivse personali teenistuses).

Kui aga liige töötab vähem kui 140 päeva, saavad nad erinevat eluasemetoetust, mida nimetatakse BAH-IIks.

See toetus maksab vähem kui eluasemetoetuse määr, mida aktiivne teenistus saab.