Varajane vallandamine sõjaväelasest

Teie sõjaväeteenistuse kohustused ja varajane täitmine

Tühjendusmeetodid. gettys

Võimalik, et sõjavägist välja visatakse, on mitmesuguseid viise, kuid on olemas ka viis, kuidas sõjavägi varakult lahkuda, õiguspäraselt. Kuid need ei ole tavalised meetodid, mida paljud inimesed suudavad oma sõjalise lepingu sõlmimiseks vältida. Siin on varakult välja toodud neli tüüpi:

Kohusetundliku süüdistuse täitmine

Üks liige, kes suudab sõjaväe veenduda, et ta on kohusetundlikus vastuväite esitaja, võib taotleda heakskiitu.

See ei ole nii lihtne kui kõlab. Esiteks peate näitama, et teie uskumused muutusid märkimisväärselt pärast sõjaväeteenistuse liitumist, sest peate kinnitama, et vabatahtliku teenimise ajal ei ole te kohusetundlikult vastuväite esitanud.

Te ei saa valida ja valida, millist sõda te vastuväiteid esitate. Seadusega on vastutav isik, kes on vastu kõigis sõjades osalemisele. Inimeste vastuseis peab põhinema usulistest tõekspidamistest ja koolitusest ning seda tuleb hoida sügavalt.

Taotleja peab näitama, et need moraalsed ja eetilised veendumused, mis on omandatud, on suunanud oma elu selliselt, et traditsioonilised usuvabadus on võrdse jõu, sügavuse ja kestusega seotud teiste inimeste elu. Teisisõnu peab usutav vastuväide põhinema taotleja elust peamiseks kontrollivaks jõuks.

Kohus, et kohusetuse vastuväide esitatakse lahuselu aluseks, on koormaks taotlejale.

Sel eesmärgil peavad taotlejad selgelt ja veenvalt tõestama, et nõude olemus või alus vastab DoD-direktiivi 1300.6, "Teadlikele õigusrikkumistele" ette nähtud kriteeriumide määratlusele, milleks on usalduslikud vastuväited ja et nende uskumused on siirased.

Selle staatuse taotluste hindamisel võtavad ülemad asjakohaseid tegureid, sealhulgas koolitust kodus ja kirikus; üldine käitumine ja käitumismudel; usulises tegevuses osalemine; kas eetilised või moraalsed veendumused võeti koolituse, õppimise, kaalutluse või muu tegevuse kaudu, mis on võrreldav traditsiooniliste usuliste veendumuste sõnastamisel rangelt ja pühendumusega; taotleja usaldusväärsus; ja nõudeid toetavate isikute usaldusväärsus.

Sõjalise hariduse lõpetamine - hariduse varajane avaldamine

Kaitseministeeriumi (DOD) direktiivid võimaldavad sõjaväelase vabastamist varakult hariduse omandamiseks, kui nad on 90 päeva jooksul alates tavapärasest eraldumispäevast. Mõnikord nõustub teenus haridusalase heakskiidu taotlusega rohkem kui 90 päeva.

Näiteks võivad õhupallide töötajad taotleda eraldamist pärast kaheaastast teenistust, kui nad on akrediteeritud koolis vastuvõetud arstide, hambaarstide, osteopaatide, veterinaararstide, optometristide või kliiniliste psühholoogide arstliku koolituse läbiviimiseks. Piisab lihtsalt kõigist koolitustest.

Mereväe personali käsiraamat võimaldab meremeestel taotleda hariduse lõpetamist üle 90 päeva, kuid tüübikinnitusasutus on 90 päeva (või vähem) heakskiidu andmise eest vastutav juht (eriline kohus-sõjaväeasutus) ja üle 90 päeva enne tavapärast eraldamispäeva, läheb see täies ulatuses üle mereväe personali käskluse komandörile.

Armeeeskiri (AR 635-200) ega merekorpuse määrus (MCO P1900-16F) ei võimalda enam kui 90 päeva enne hariliku eraldamise kuupäeva haridusalast eraldamist.

Sõjalise raskustõrje

Kõigil teenustel on menetlused, kus teenindusliige võib taotleda heakskiidu andmist kehtivate raskuste alusel.

Sageli leiavad taotlejad, et nad ei kvalifitseeru. Siin on esitatud sõjaväe määratlus, mis illustreerib seda, kui raske on see kvalifitseeruda.

"Selle sätte alusel eraldamise saamise eesmärgil ei tohi raskused olla ajutised, need peavad olema aktiivse teenistusse asumise tõttu muutunud või muutunud üha halvemaks; ainsaks kergesti kättesaadavaks leevendamise vahendiks on töölt vabastamine või vabastamine aktiivsest teenistusest; üksikisik peab tegema mõistlikke jõupingutusi tingimuste leevendamiseks teiste kättesaadavate vahenditega ja pereolukorrale vastavate vahenditega. "

Raskuste kõrvaldamise näide on surma või püsiva puude olemasolu sõjaväelase lähimate pereliikmete suhtes, nagu näiteks abikaasa, kes on lapsevanemate lähetamise ajal perekonna laste esmane eestkostja.

Kuid kui teil ei pruugi olla raskuste katkestamine, võite saada humanitaarabi .

Valitsuse mugavus - erinevad eelarve täitmise põhjused

See on selline, mis vabatahtlikest lahusustest ei kuulu konkreetsete programmide alla. Pange tähele, et seda nimetatakse "valitsuse mugavuseks", mitte "teenistuse mugavuseks".

Tellimuse programmi sisenemiseks tühistatakse üks näide. Sõjavägi võib seda sätet kasutada ka siis, kui see tõesti asetub teid välja, kuid tal puudub alust nõuda oma eraldamist ühegi teise eraldamisprogrammi alusel.

Veel üks näide võiks olla siis, kui võtsite riikliku loteriid ja sai üleöö mitme miljonärina, ei leia teenused tõenäoliselt moraali ja distsipliini soodustamist, et oma eralennukisse saaks iga päev tööle tööle kolmas lüüriline miljonär. Sellistel juhtudel kiidavad nad tõenäoliselt hea meelega heakskiidu taotlust "valitsuse mugavuse" all.

Sõjaväeteenistuse kohustused

Teenuste osutamise kohustus on kohustusliku sõjaväeteenistuse periood. Näiteks kui teil on Air Force'i piloot , peate nõustuma teenistuskohustusega 12 aastat pärast pilootkoolitust. Õhujõudude pilootide koolitus on väga kallis ja õhujõud soovib veenduda, et nad oma investeeringuid tagasi saaksid.

Võib üllatada, et te mõistate, et kõik, kes liituvad sõjaväelastega esimest korda, saavad vähemalt kaheksa-aastase teenistuskohustuse . Pole tähtis, kas olete allkirjastanud kaheaastase aktiivse töölepingu, nelja-aastase lepingu või isegi kuueaastase lepingu. Teie kogu sõjaline pühendumus on kaheksa aastat. Ükskõik milline ajakulu, mida aktiivsele töökohale ei kulutata, tuleb kas teenida aktiivses kaitses või reservides või mitteaktiivsete reservide juures.