Mõiste - omakapital, mida tuntakse ka netoväärtusena

Definitsioon: Omakapital on omaniku (omanike) ühendatud investeeringud ja kasumi või kahjumi kogunemine ettevõttest alates selle algusest.

Omaniku aktsia (netoväärtus) väljendatakse järgmises arvestusvalemites:

Netoväärtus = varad - kohustused

Tuntud ka kui: nimetatakse ka netoväärtuseks, omaniku kapitali, puhasväärtust, aktsionäride omakapitali või aktsionäride fonde.

Alternatiivsed õigekirjakaardid: omaniku omakapital