Eelneva teenistuse aktiivse töökoha määramise reeglid

Joe Raedle / personal

Eelmise teenistuse liikmed, kes osalevad aktiivses teenistusseadmes armees, määratakse nende esialgse kutsestustase järgmiselt:

Praegune kaitseväe reserv ja armee riiklikud kaitseväe liikmed

Praegu tegutsev relvajõudude või armee riikliku kaitsejõudude liige, kes on lõpetanud esialgse aktiivse tööalase koolituse (IADT):

(1) Kui eelneva teenistuse taotlejale ei ole antud MOS-i ja ta on 12 kuu jooksul alates aktiivsest teenistusest vabastatud päevast (IADT), on palgaastmele palgaastmeks IADT vabastamise ajaks antud palgaaste, välja arvatud juhul, kui reservkomponent on edendas taotlejat kõrgema astme võrra.

Taotleja peab esitama DA Form 4187, millega kiidetakse heaks kõrgema astme edutamine.

(2) Kui taotleja on saanud MOS-i ja on 12 kuu jooksul alates aktiivses teenistuses vabastatud päevast (IADT), on teenistuse palgaastmeks IADT-i vabastamise ajal vähemalt E-2 vabastatud palgaaste.

(3) Kui taotleja on saanud MOS-i ja tal on IADT-ilt vabastatud 12-kuuline teenistus, on kutsekvalifikatsiooniks hinne, mis on praegu kuni SPC (E-5) palgaastmesse.

Kaitseressursside ja armee riikliku gardise taotlejatel, kellel on SGT (E-5) ja kõrgem auaste, on oma alljärgnevate eeskirjade kohaselt määratud aktiivsed ametikohad .

Regulaarsarmee, armee reservide endised liikmed ja armee rahvuskaardid

(1) Kui taotleja oli viimati eraldatud ükskõik millisest komponendist või on praeguse reservnimekirja või relvajõu praeguse liikme palgaastmetega E-1 kuni E-4, kusjuures mitte rohkem kui 7 aastat on aktiivne föderaalne teenistus (AFS) ja kes osaleb 24 kuu jooksul alates lahutamise kuupäevast on palgaastmete hinne sama lahkarvamuse ajal.

Kui sõjaväeteenistuse kohustuse täitmisest saabunud rohkem kui 24 kuud, vabastate ühe palgaastme iga 6 kuu tagant, kuid ei lähe alla PV2 (E-2) palgaastmest, kui seda ei eraldata PV1-ga (E-1).

(2) Kui taotleja oli SGT (E-5) palgaastmelt viimati eraldatud, kellel ei olnud aktiivset teenistust enam kui 12 aasta jooksul ja kes võeti 24 kuu jooksul pärast eraldamist või on praeguse armee riikliku kaitseüksuse liige või relvajõudude reservid, on teenistusastme SGT tingimusel, et taotleja on täitnud sobivad NCOES juhtimisnõuded või samaväärsed dokumendid ning tingimusel, et SGT-i palgaastmel on esmaste sõjaväeliste tööülesannete seeria (PMOS) olemasolu olemas.

Kui endises PMOSis puuduvad vabad ametikohad, on teenistusastme SGT, tingimusel et taotleja nõustub armee inimressursside käsutuses oleva MOS-i ümberõppega ning tal ei ole üle 12 aasta aktiivset föderaalteenistust. Kui pärast 24 kuu möödumist sõjaväeteenistuse lõpuleviimisest määrab ametisse nimetamise palgaarmee personali personaliosakond.

(3) Kui taotleja on viimati eraldatud ükskõik millisest komponendist või on praeguse SGM klassi armee reservi või armee riikliku kaitseüksuse liige, kellel ei ole enam kui 12-aastast AFSi ega SSG (E-6) palgaastmes rohkem kui 17-aastane AFS või SFC (E-7) palgaaste SGM-i (E-9) kaudu, olenemata teenistusaastatest, kuid vähem kui 20 aastaga, määratakse palgaaste ja abikõlblikkus armee inimressursside Käsk Taotlejad, kellel on rohkem kui ülalnimetatud aastaid, ei ole aktiivse teenistusarmeea jaoks õigustatud.

Endise mitte-armee komponentide liikmed

Endise Air Force , Navy, Marine Corpsi ja rannavalve liikmed, sealhulgas nende reservkomponentide praegused ja endised liikmed, on oma sõjaväeliste arvestuste ja kogemuste uurimise järel määranud oma relvajõudude relvajõudude relvajõudud.

Kõik eelnevad teenindused , olenemata komponendist, on volitatud lisarände saamiseks eelneva teenuse osutamiseks, kui see on soodsam.