Seksuaalse ahistamise nõude piirangute statuut

123rf.com

Piirangute kestus on see, kui palju aega olete kohustatud võtma (st esitama kaebust või kohtuvaidlust) kellegi teise vastu. Õiguslik "kella" algab tavaliselt seksuaalse ahistamise esimese juhtumi esimesel päeval, kuid mõnes riigis võib piirangute kestus alata viimasest intsidendist.

Kaebuse või kohtuasi esitamise aeg sõltub kolmest asjaolust:

Kui te töötate föderaalvalitsuse jaoks, peate esmalt esitama halduskaebuse, enne kui saate esitada tsiviilkohtumenetluse. Kui te töötate avalik-õigusliku või eraettevõtte (põhimõtteliselt igaüks, kuid valitsusasutus), ei pea te enne kaebuse esitamist esitama kaebust Equal Employment Opportunity Commissionile (EEOC). Kuid kui otsustate, et teie kaebust menetletakse, on piirangute tähtaeg palju lühem kui enamik riigi seadusi lubab tsiviilkohtumenetluse algatamist.

New Jersey seksuaalse ahistamise advokaat Leonard Hill soovitab alati esitada oma tööandjale ametliku kaebuse, enne kui proovite esitada kohtuasi.

"Tööandjat ei saa pidada vastutavaks seksuaalse ahistamise või diskrimineerimise eest, kui nad seda sellest ei tea. Ametliku raporti esitamine on tõenduseks, et nad tegid."