Performance Management: näide tulemuslikkuse arengukava vorm

Kasutage seda näidisvormi omaenda arendamise juhendamiseks

Tööandjad kasutavad toimivuse arendamiseks mitmesuguseid vorme. Ragsac

Töötaja nimi:

Ametikoht:

Osakond:

Hindamise põhjus: kvartal / muu? __________________________

Töö kirjeldus:

Tulemuslikkuse eesmärgid:

Loetlege töötaja kõige olulisemad töötulemuse eesmärgid kvartalis.

Konkreetsed kohustused / eesmärgid / tööriistad, mis on vajalikud eesmärgi / lõpuleviimise kuupäevaks


Lisavõimalused või koolitused:Arutelu ja mõõtmine:Isiklikud ja ametialased arengueesmärgid:

Loetlege töötaja kõige olulisemad isiklikud ja professionaalsed arengueesmärgid kvartalis.

Konkreetne eesmärk / kuidas me teame, et seda on saavutatud? / Tööriistad, mis on vajalikud eesmärgi / lõpuleviimise kuupäevaks


Lisavõimalused või koolitused:Arutelu ja mõõtmine:Töötaja kommentaarid:
Töötaja soovitused juhendaja või osakonna arengu jaoks:

Järgmise arengunõupidamise kuupäev: (kvartaliplaan)Töötaja allkiri:

Kuupäev:

Juhendaja allkiri:

Kuupäev: