Armastuslepingute kallak

Kas tutvumiseks peavad kolleegid sõlmima armastuse lepingu?

Ametlik, allkirjastatud armastuse lepingupoliitika peaks lahendama kõik teie võimalikud probleemid seksuaalse ahistamise eest romantiliste töösuhete lõpus. Eks Ma ei arvestaks seda, isegi teie tööõiguse advokaadi poolt läbi vaadatud armastuslepingut.

Armastuse lepingupoliitika kehtestab töökoha juhised dating või romantiliselt kaasatud töökaaslastega. Poliitika eesmärk on piirata organisatsiooni vastutust juhul, kui täiskasvanutee romantiline suhe lõpeb.

Poliitika põhikomponent on armastuse leping.

Armastuse leping on nõutav dokument, mille on allkirjastanud kaks töötajat konsensuslikul datingsuhetes, milles kinnitatakse, et suhe on nõusolekul. Lisaks võivad organisatsioonid lisada datingpaarile sobivad käitumisjuhised.

Armastust käsitlevad lepingud muudavad arbitraaži üldjuhul ainukeseks kaebuse esitamise menetluse, mis on saadaval kontoris romaanil osalejatele. Nad kaotavad võimaluse hiljem seksuaalse ahistamise kohtuasi, kui suhe lõppeb.

Nad vabastavad ettevõtte vastutusest enne lepingu allkirjastamist kontori romantika aja jooksul.

Ilma armastuse lepingupoliitika lahendused

Mitmes kliendiettevõttes on juhid ja töötajad osalenud seksuaalse ahistamise koolitusel. Nendes ettevõtetes on seksuaalse ahistamise poliitika selgelt öeldud, et romantilised suhted töökaaslaste vahel ei ole ettevõtte äri, kui töökoha mõjud ei mõjuta kontori romantikat .

(Kui see nii juhtub, peaksid inimressursside töötajad ja nende juht koos tegutsema käitumisega.)

Juht ei pruugi romantiliselt kaasata aruandevat töötajat ega saata seda. Kui juht valib aruannete esitajale valiku, on neil nõutud inimressursside teavitamist.

Nendel juhtudel on juhataja töötaja, kes peab ettevõtte töökohta vahetama, eeldades, et positsioon on saadaval.

See poliitika peaks koos teiega tugevate seksuaalse ahistamise poliitika ja tõhusa aruandlus- ja uurimispoliitikaga kaitsma teie töökohta kohtumenetlusest. Aruandesuhted ei peaks olema dating.

Tarbijate tutvumisprobleemid

Paljud personali töötajad jagavad seda oma töötajate kogemustest dating, kõige sagedasem tulemus suhted on abielu. Kuid kui abielu või pikaajaline suhe ei ole tulemus, võib suhe teie töökohta mõjutada.

Kriisipuhkuse sõbralikkus on võtmeküsimus. Kui haakeseadis vastab mõlema kokkuleppele ajastamise osas, on trauma töö mõjutamisel vähem tõenäoline. Kuid isegi töötajad, kes ei ole enam dating, põhjustavad tööandjatele probleeme.

Kas saate endise paari kohta küsida üksteisele aru? Kas saate anda ühele endisele partnerile kontrolli teise töötaja töötingimuste, palga, edutamiste või tööülesannete mis tahes aspekti üle ? Mida teeb tööandja lahutuse korral, eriti kui nad töötavad samas osakonnas? Kas nad saavad koos või luua pidevat pinget, mida teised töötajad tunnevad?

Mis siis, kui tööl on abielupaariga suhe? Kas nad saavad tõhusalt koos töötada edasi? Kas nad töötavad samas osakonnas? Kas üks saab edastada teisele

Nendele küsimustele antud vastused on keerulised ja muutunud problemaatiliseks väiksemates ettevõtetes, kus tööandjatel võib olla vähem võimalusi töötajate ümberpaigutamiseks.

Kohtuvaidluste võimalused ka armastuse lepingupoliitikas

Ja üha enam hakkavad töökaaslased kohtusse kahtluse alla võtma haldaja saadud romantilises suhtelises töötaja erinevuses kohtlemises - ja nad võitled oma seksuaalse ahistamise juhtumid.

Töötajad võivad alati nõuda, et nad avaldaksid survet armuloolepingu sõlmimisele tundliku aja jooksul nende tööleasumisel. Lisaks sellele peab armastuse lepingupoliitika nõudma romantilise suhte avaldamist inimressurssidele.

Sama-paarid, inimesed, kes on abielus teise poolega, ja inimesed, kes üritavad hoida oma suhteid salajasena, tõenäoliselt ei avalda suhet avalikkuse kontrolliga.

Sellel saidil on ülemaailmne publik ja tööhõive seadused ja määrused on riigiti erinevates riikides ja riikides erinev. Kui kahtlete, pöörduge alati riiklike, föderaalsete või rahvusvaheliste riiklike ressursside juriidilise nõustamise või abi poole, et teie õiguslik tõlgendus ja otsused oleksid õiged. Sellel saidil olev teave on mõeldud juhiste, ideede ja abi jaoks.