Kuidas rääkida intervjuu tugevustest ja nõrkustest

Tööintervjuu vastamine Küsimused tugevate ja nõrkade külgede kohta

Tööintervjuude ajal on tööandjad kipuvad küsima teatud tüüpi küsimusi sõltumata ametikohast ja ettevõttest. Kõige tavalisemate intervjuuküsimuste hulgas on " Milline on teie suurim nõrkus? ", Millele eelneb sageli või millele järgneb " Milline on teie suurim jõud? " Neid küsimusi saab sõnastada palju erinevaid viise, kuid tööandjad küsivad neid samu põhjustel.

Üürikorraldaja kasutab seda tüüpi jõudu ja nõrkust intervjuu küsimusi, et teha kindlaks, milliseid omadusi teil on, mis aitab teil töökoha edukalt tööle võtta, kui ka seda, mis võib olla problemaatiline.

Oma tööintervjuule valmisolekuks on hädavajalik hea tulemus, nii et mõtle, kuidas võite vastata sellistele küsimustele. Allpool on toodud intervjuu küsimused ja proovivõtukohad, mis on seotud teie tugevate, nõrkade külgede, väljakutsete ja saavutustega. Järgmiste näpunäidete saamiseks vaadake ka selliseid küsimusi.

Tööalaste intervjuude tugevused ja nõrkused

Tugevused ja nõrkused on peaaegu igas töökohas erinevad. Mis võiks olla ühe töökoha taotleja tugevus, võib pidada teise kandidaadi nõrkuseks. Kuigi üldiselt on mõningaid tugevusi ja nõrkusi, mida peaksite - ja mitte peaksite - mainima tööintervjuu ajal.

Kuidas vastata intervjuu Küsimused tugevuste ja nõrkade külgede kohta

Kui vastate oma tugevaid ja nõrku külgi puudutavatele küsimustele , hoidke alati töökirjeldust silmas pidades. Kui tegelete oma tugevaid külgi puudutavate küsimustega, keskenduge oma tugevatele külgedele, mis on töö jaoks vajalikud.

Näiteks kui töö nõuab meeskonnaprojektidega palju tööd, võite öelda, et olete selge kommunikaator, kes suudab töötada erinevate inimestega.

Kui vastad küsimustele oma nõrkade külgede kohta, siis vältige nõrkusi, mis muudavad teid töö sobimatuks. Näiteks, kui töö nõuab palju tehnilist oskust, ärge öelge, et teie nõrkus on tehnoloogia.

Olge ükskõik, mis nõrkust te valite, proovige positiivselt oma vastuses pöörata.

Näiteks võite öelda, et teete endas teatud nõrkust parandama või selgitate, kuidas nõrkust võib pidada tugevuseks (näiteks kui te olete natuke liiga üksikasjalikult orienteeritud, võite selgitada, kuidas see tegelikult teile toob kaasa kvaliteetne töö).

See võib olla mõistlikum, kui vaatate proovide vastuseid allpool loetletud küsimustele. Need näidised võivad teile anda ideid nendele küsimustele vastamise kohta intervjuus. Kuid pidage meeles, et oma vastuseid kohandate vastavalt oma isiklikele oludele.

Intervjuu küsimused nõrkuste kohta

Intervjuu küsimused tugevuste kohta

Seotud intervjuu küsimused

Järgnevad küsimused ei pruugi olla konkreetselt teie tugevate ja nõrkade külgede kohta, kuid need on seotud ja aitavad küsitlejalt täieliku pildi teie võimest:

Rohkem intervjuu küsimusi

Teie intervjueerija küsib rohkem küsimusi teiste teemade kohta, nagu küsimused, kuidas hästi kohaneda uute inimestega ja uute asjaoludega ning kui paindlik võib olla teatud olukorras. Sirvige neid tööintervjuu küsimusi ja proovivõtumeid, mida saate intervjuu tegemiseks kasutada.

Mõni intervjuu küsimus võib olla raske vastata, eriti kui tunnete natuke närvis. Teie küsitleja võib küsida mõnda isiklikku küsimust, näiteks kuidas tasakaalustada elu ja tööd ning mida te teeksite, kui saaksite uuesti oma tööelu teha. Vaadake need keerukad vestlusküsimused läbi, mis võivad eeldatavasti reageerida tööintervjuu ajal.